ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO ,, ŻURAW ” DRETYŃ INFORMUJE , IŻ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA  , ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 22.04.2017 ROKU [ SOBOTA ] W SALI GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ,, PRZEPIÓRCZA FARMA ”W TRZCINNIE 20 – GODZ. 10.00 .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY KOLEGÓW MYŚLIWYCH I STAŻYSTÓW KOŁA .

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

SEKRETARZ KOŁA

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO ,, ŻURAW ” DRETYŃ INFORMUJE IŻ ZGODNIE Z PISMEM KAPITUŁY ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH W WARSZAWIE

Z DNIA 26.10.2016 ROKU PRZYZNANE ZOSTAŁY MEDALE ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ KOLEGOM :

 • BRĄZOWY – IRENEUSZ  IZYDOREK ,  FRANCISZEK KOTERSKI
 • SREBRNY – ZBIGNIEW KLASA

ZA ZARZĄD

DARZ BÓR

SEKRETARZ KOŁA

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

Harmonogram polowań z udziałem myśliwych zagranicznych .

 • 10.11.2016 r. obw. 106 , 11.11.2016 r. obw. 179 , 12.11.2016 r. obw. 2015
 • 18.11.2016 r. obw. 205
 • 04.12.2016r.  obw . 2015
 • 03.01.2017 r..obw. 106 , 04.01.2017r. obw. 179 ,05.01.2017 r. obw.205

 

Harmonogram polowań dla członków naszego Koła .

 • 26.11.2016 r . – na wszystkich obwodach
 • 10.12.2016 r. obw. 106 i 205
 • 17.12.2016 r. obw. 179
 • 07.01.2017 r. – na wszystkich obwodach
 • 14.01.2017 r.                   j.w.

Darz Bór

Sekretarz Koła

Mirosław Krupiński

 

 

Wycena prawidłowości wykonania odstrzału sarn rogaczy pozyskanych w obecnym sezonie 2016/2017 , odbędzie się w poszczególnych terminach :

 • Obw. 205  24.11.2016 r. godz. 12.00-13.00 sala Nadleśnictwa Dretyń
 • Obw. 179  18.11.2016 r. godz. 16.00-17.00 sala Nadleśnictwa Osusznica
 • Obw. 106  25.11.2016 r. godz .14.00-.15.00 sala Nadleśnictwa Leśny Dwór

Darz Bór

Sekretarz Koła

Mirosław Krupiński

 

Zarząd Koła Łowieckiego ,, Żuraw ” Dretyń informuje , iż na niżej wymienionych obwodach łowieckich odbędą się polowania zbiorowe ,, HUBERTOWSKIE ” dla członków naszego koła .

 

 • Obw. 205 w dniu 08.10.2016 roku
 • Obw. 179 w dniu 05.11.2016 roku
 • \Obw. 106 w dniu 29.10.2016 roku

Pozostałe polowania na terenie naszego Koła powiadomimy osobnym wpisem .

 

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

SEKRETARZ  KOŁA

MIRISŁAW KRUPINSKI

ZARZĄD OKREGOWY PZŁ W SŁUPSKU INFORMUJE , ŻE W DNIACH 17-21 PAZDZIERNIKA 2016 ROKU PRZEPROWADZONE ZOSTANIE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ I MUFLONÓW , KTÓRE ZOSTANIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM .

DO SZKOLENIA MOGĄ PRZYSTĄPIĆ KOLEDZY , KTÓRZY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA PODSTAWOWE PRZEZ OKRES 3 LAT . SZKOLENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SIEDZIBIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 13 W SŁUPSKU W GODZ . 9.00-14.20 .

OBECNOŚĆ  NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA .

KOSZTY KURSU W CAŁOŚCI POKRYWAJĄ JEGO UCZESTNICY .

DARZ BÓR

SEKRETARZ KOŁA

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO ,, ŻURAW ” DRETYŃ INFORMUJE IŻ ZGODNIE Z PISMEM KAPITUŁY ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH W WARSZAWIE Z DNIA 11.05.2016 ROKU ZOSTAŁ PRZYZNANY  ZŁOM DLA KOLEGI STANISŁAWA OLZACKIEGO .

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

KAPITUŁA ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH W WARSZAWIE Z DNIA 23.03.2016 ROKU

PRZYZNAŁA ODZNACZENIA ŁOWIECKIE KOLEGOM :

 

 • BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ – TOMASZ KRUSE I KAZIMIERZ RZEPIŃSKI
 • SREBNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ     – KAZIMIERZ WASIAK

SERDECZNIE GRATULUJEMY KOLEGOM

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD KOŁA

SEKRETARZ

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA ,, ŻURAW” DRETYŃ  ODBĘDZIE SIĘ 23.04.2016 ROKU ,

GODZ.. 10.00 [ SOBOTA ] ,, PRZEPIÓRCZA FARMA ” TRZCINNO 20 .

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

SEKRETARZ  KOŁA

MIROSŁAW  KRUPIŃSKI

TERMINY OCEN .

1. OBWÓD 106  11.03.2016 R. GODZ.    9.00-11.00   NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR  -SALA NADLEŚNICTWA .

2. OBWÓD 179  12.03.2016 R. GODZ.  13.00-16.00   NADLESNICTWO OSUSZNICA     – SALA NADLEŚNICTWA

3. OBWÓD  205  07.03.2016 R. GODZ.   12.00-15.00 NADLEŚNICTWO DRETYŃ            – SALA NADLESNICTWA .

ZA ZARZĄD

DARZ BÓR

SEKRETARZ KOŁA

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

« Older entries