Zarząd Koła Łowieckiego ,, Żuraw ” Dretyń informuje , iż na niżej wymienionych obwodach łowieckich odbędą się polowania zbiorowe ,, HUBERTOWSKIE ” dla członków naszego koła .

 

  • Obw. 205 w dniu 08.10.2016 roku
  • Obw. 179 w dniu 05.11.2016 roku
  • \Obw. 106 w dniu 29.10.2016 roku

Pozostałe polowania na terenie naszego Koła powiadomimy osobnym wpisem .

 

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

SEKRETARZ  KOŁA

MIRISŁAW KRUPINSKI

ZARZĄD OKREGOWY PZŁ W SŁUPSKU INFORMUJE , ŻE W DNIACH 17-21 PAZDZIERNIKA 2016 ROKU PRZEPROWADZONE ZOSTANIE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ I MUFLONÓW , KTÓRE ZOSTANIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM .

DO SZKOLENIA MOGĄ PRZYSTĄPIĆ KOLEDZY , KTÓRZY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA PODSTAWOWE PRZEZ OKRES 3 LAT . SZKOLENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SIEDZIBIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 13 W SŁUPSKU W GODZ . 9.00-14.20 .

OBECNOŚĆ  NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA .

KOSZTY KURSU W CAŁOŚCI POKRYWAJĄ JEGO UCZESTNICY .

DARZ BÓR

SEKRETARZ KOŁA

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO ,, ŻURAW ” DRETYŃ INFORMUJE IŻ ZGODNIE Z PISMEM KAPITUŁY ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH W WARSZAWIE Z DNIA 11.05.2016 ROKU ZOSTAŁ PRZYZNANY  ZŁOM DLA KOLEGI STANISŁAWA OLZACKIEGO .

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

KAPITUŁA ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH W WARSZAWIE Z DNIA 23.03.2016 ROKU

PRZYZNAŁA ODZNACZENIA ŁOWIECKIE KOLEGOM :

 

  • BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ – TOMASZ KRUSE I KAZIMIERZ RZEPIŃSKI
  • SREBNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ     – KAZIMIERZ WASIAK

SERDECZNIE GRATULUJEMY KOLEGOM

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD KOŁA

SEKRETARZ

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA ,, ŻURAW” DRETYŃ  ODBĘDZIE SIĘ 23.04.2016 ROKU ,

GODZ.. 10.00 [ SOBOTA ] ,, PRZEPIÓRCZA FARMA ” TRZCINNO 20 .

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

SEKRETARZ  KOŁA

MIROSŁAW  KRUPIŃSKI

TERMINY OCEN .

1. OBWÓD 106  11.03.2016 R. GODZ.    9.00-11.00   NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR  -SALA NADLEŚNICTWA .

2. OBWÓD 179  12.03.2016 R. GODZ.  13.00-16.00   NADLESNICTWO OSUSZNICA     – SALA NADLEŚNICTWA

3. OBWÓD  205  07.03.2016 R. GODZ.   12.00-15.00 NADLEŚNICTWO DRETYŃ            – SALA NADLESNICTWA .

ZA ZARZĄD

DARZ BÓR

SEKRETARZ KOŁA

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

ZO PZŁ W SŁUPSKU INFORMUJE , ŻE W DNIU 15.02.2016 R. GODZ. 9.00 W NASZEJ SIEDZIBIE ROZPOCZNIE SIĘ SZKOLENIE TEORETYCZNE DLA KANDYDATÓW DO PZŁ . SZKOLENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE CODZIENNIE DO 28.02.2016 R. W GODZ. 9.00-14.20 . ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE . W RAMACH TEGO SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ DWUDNIOWE [27 I 28.02.2016 R.] SZKOLENIE WETERYNARYJNE Z WSTĘPNEJ OCENY ZDROWOTNOŚCI ZWIERZYNY ŁOWNEJ PRZED I PO POZYSKANIU . DO SZKOLENIA MOGĄ PRZYSTĄPIĆ OSOBY , KTÓRYM STAŻ KANDYDACKI KOŃCZY SIĘ W CZERWCU 2016 ROKU LUB WCZEŚNIEJ .KANDYDACI PONOSZĄ PEŁNĄ ODPŁATNOŚĆ ZA KURS . A WYSOKOŚĆ OPŁAT BĘDZIE ZALEŻNA OD ILOŚCI OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIU .DLA OSÓB , KTÓRE W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2015 ROKU NIE BRAŁY UDZIAŁU W SZKOLENIU PRAKTYCZNYM [ TRENING STRZELECKI ], ZAJĘCIA TE BĘDĄ ZORGANIZOWANE W MIESIĄCU KWIETNIU LUB MAJU 2016 ROKU NA STRZELNICY W MIASTKU .

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

SEKRETARZ KOŁA

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO ,, ŻURAW” DRETYŃ INFORMUJE ŻE  KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZŁ UCHWAŁĄ  XXIII Z DNIA 12.09.2015 ROKU WNIÓSŁ ZMIANY W STATUCIE PZŁ .TREŚĆ ZMIAN JEST OPUBLIKOWANY NA STRONIE PZŁ .JEDNOCZEŚNIE INFORMACJĘ KOLEDZY OTRZYMALI WRAZ KOMUNIKATEM Z 24.11.2015 ROKU .

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

SEKRETARZ KOŁA

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SŁUPSKU INFORMUJE , ŻE W 2016 ROKU NASTĄPI WYMIANA LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH PZŁ NA NOWE W FORMIE DOWODU OSOBISTEGO . W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O DOSTARCZENIE ZDJĘĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE OKRĘGU SŁUPSKIEGO .ZDJĘCIA MAJĄ BYĆ TAKIE JAK DO DOWODU OSOBISTEGO , NA BIAŁYM TLE .W CELU ZAKTUALIZOWANIA DANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM PZŁ PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY -DANE OSOBOWE MYŚLIWEGO – PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE TUT. OKRĘGU .DRUKI ANKIET MOŻNA POBRAĆ U VICE-ŁOWCZYCH LUB U SEKRETARZA KOŁA .ZDJĘCIA I ANKIETY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO VICE-ŁOWCZYCH DO 10.01.2016 ROKU .TERMIN DOSTARCZENIA DO ZO W SŁUPSKU MIJA 15.01.2016 ROKU.

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

SEKRETARZ KOŁĄ

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

 

 

ZARZĄD OKREGOWY PZŁ W SŁUPSKU INFORMUJE O TERMINACH WYCENY SARN ROGACZY POZYSKANYCH W SEZONIE 2015/2016 ROKU .

 

1. OBW. 205     25.11.2015 ROK W GODZ. 10.00-12.00 NADLEŚNICTWO DRETYŃ – SALA NADLEŚNICTWA 

2. OBW. 179     27.11.2015 ROK  W GODZ. 15.30-17.00 NADLEŚNICTWO OSUSZNICA – SALA NADLEŚNICTWA

3. OBW .106      24.11.2015 ROK  W GODZ. 12.00-14.00 NADLESNICTWO LEŚNY DWÓR – SALA NADLEŚNICTWA

DARZ BÓR

ZA ZARZĄD

SEKRETARZ KOŁA

MIROSŁAW KRUPIŃSKI

« Older entries